Gemeente Maastricht

communicatiepartner

Gemeente Maastricht

Vaste communicatiepartner

De gemeente zocht een vaste communicatiepartner voor al haar advies- en detacheringsaanvragen. De keuze viel op ons. Vanaf november 2019 ondersteunen en adviseren we de afdeling Communicatie en andere afdelingen en diensten. In ieder geval voor de periode van twee jaar, met een mogelijke verlenging van nog eens twee keer een jaar. Met een aantal projecten en de inzet van onze adviseurs en onze ‘flexibele schil’ werken we aan de versterking van de communicatie(functie) van deze gemeente.

Vervanging bestuurs- en communicatieadviseur  

De wethouders van de gemeente Maastricht worden ondersteund door bestuurs- en communicatieadviseurs. In februari en maart 2020 vervangt Lysbeth een van deze ‘bca’s’ voor de portefeuille(houder) Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit.  Met haar ervaring en deskundigheid voorziet zij de gemeente en de wethouder van professioneel advies en onderhoudt ze contacten met de pers. 

Project Omgevingswet

In (naar verwachting) 2021 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking. Hiermee wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Wij detacheren drie dagen per week een communicatieadviseur. Zij helpt de gemeente om haar ambtenaren, burgers én bedrijven duidelijk te maken wat de veranderingen inhouden. Ze maakt (een verkenning naar) een leidraad voor de participatie. Ook adviseert ze over de interne – en procescommunicatie rond het (bestuurlijk) besluitvormingstraject.

Communicatiestrategie culturele instellingen

De culturele instellingen Centre Céramique | Kumulus | Natuurhistorisch Museum Maastricht willen hun gezamenlijke koers zichtbaar maken. Hiervoor ontwikkelden wij een communicatiestrategie die we mee helpen uitvoeren. Dat doen we ook voor andere organisatieveranderingen en -opgaven binnen deze instellingen. Onze communicatieadviseur is hiervoor een aantal dagen per week gedetacheerd.

Afvalloos Maastricht 2030

De Gemeente Maastricht heeft de ambitie om in 2030 ‘afvalloos’ te zijn. Dat houdt in dat er in de stad minder afval geproduceerd wordt en dat het hergebruikt wordt als het toch ontstaat. Een stevige ambitie die intern draagvlak vereist, maar bovenal valt of staat met een bewuste omgang met afval. Wij hebben hiervoor een van onze senior communicatieadviseurs ingezet. Samen met onze junior adviseur zet zij in op overtuigende communicatie om bewoners te informeren én stimuleren.

Thuis in Maastricht

Thuis in Maastricht is hét digitale platform dat alle buurten tot leven brengt en Maastricht toont zoals het echt is. Bewoners en professionals geven hier een inkijkje in hun werk en leven. Voor de uitvoering van de redactie- en coördinatiewerkzaamheden heeft Facet& de expertise en jarenlange ervaring ingezet van bureau viaStory.

Zicht op Maastricht

De gemeente blaast de website Zicht op Maastricht nieuw leven in. Deze site bevat wandelingen en verhalen over de geschiedenis van de stad. Interessant voor toeristen én inwoners. Mensen met kennis van die historie schrijven de webteksten. Wij zorgen voor de eindredactie en bewaken dat alle teksten een uniforme schrijfstijl hebben.

andere projecten

A2 Het Vonderen-Kerensheide

A2 Het Vonderen-Kerensheide

communicatieadvies en -middelen
Provincie Limburg

Provincie Limburg

strategie en uitvoering
Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering