Participatie | Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht hecht waarde aan het horen van haar inwoners. Het ophalen van die meningen is een uitdaging die valt of staat met goede communicatie. Deelnemers bereiken, enthousiasmeren én tijdens (participatie)bijeenkomsten faciliteren door een omgeving te creëren waarin zij hun verhaal kunnen doen. Wij ondersteunen de gemeente daarbij.

 
Participatie | Gemeente Maastricht
 

Stadsvisie 2040

In de Stadsvisie 2040 staan alle plannen en projecten waar gemeente Maastricht de komende jaren aan werkt. De gemeente roept inwoners en betrokkenen op mee te denken over de Stadsvisie.

Kernboodschap en campagne

Om het meedoen voor inwoners aantrekkelijk en laagdrempelig te maken is een campagne gelanceerd. Daarin staan video’s van inwoners centraal, waarin zij ‘huiswerk’ meegeven aan de bestuurders. Onze (freelance) communicatiestrateeg kreeg opdracht de kernboodschap te formuleren, de scripts van de video’s op te stellen en de producties te begeleiden.

Ondersteuning bijeenkomst

In een afrondende bijeenkomst voor raadsleden en andere betrokkenen wordt de balans opgemaakt: welk huiswerk kregen de bestuurders mee? Onze (freelance) adviseur ondersteunt de communicatie in de aanloop hiernaartoe, vertaalt de kernboodschap naar de mediamix, stelt de kalender op, voert uit en stemt af met diverse betrokken partijen en platforms.

Burgerbegroting

Bij een burgerbegroting beslissen de inwoners over de besteding van overheidsgeld. Zij kunnen meebepalen wat prioriteiten zijn en welke plannen uitgevoerd worden. Wij detacheren een communicatiemedewerker die de gemeente helpt om bekendheid te geven aan de burgerbegroting en inwoners ‘verleidt’ deel te nemen. Hij maakt de contentkalender, zorgt voor berichtgeving, coördineert de middeleninzet, beheert de website en bereidt bijeenkomsten mee voor. 

Participatiebeleid

Gemeente Maastricht ontwikkelt samenhangend participatiebeleid. Over hoe inwoners, ondernemers en andere stakeholders hierin meegenomen moeten en kunnen worden, werd ons begin 2021 gevraagd mee te adviseren. Wij keken mee met de aanpak en de uitvoering.

“Proof of the pudding: participatie over participatiebeleid.”

― Lysbeth den Dulk, communicatiestrateeg

Andere opdrachtgevers

Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht

Daelzicht

Daelzicht

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

Digital Power

Digital Power

Bekijk al onze opdrachtgevers