Participatie | Gemeente Maastricht

De gemeente Maastricht hecht waarde aan het horen van haar inwoners. Het ophalen van die meningen is een uitdaging die valt of staat met goede communicatie. Deelnemers bereiken, enthousiasmeren én tijdens (participatie)bijeenkomsten faciliteren door een omgeving te creëren waarin zij hun verhaal kunnen doen. Wij ondersteunen de gemeente daarbij.

 
Participatie | Gemeente Maastricht
 

Omgevingswet

Voor de invoering van de Omgevingswet detacheerden wij een communicatieadviseur. Zij hielp de gemeente en haar burgers én bedrijven duidelijk te maken wat de veranderingen inhielden. Ze maakte een leidraad over de communicatie en adviseerde over de communicatie rond het (bestuurlijk) besluitvormingstraject.

Standaardbrieven

Met de komst van de nieuwe Omgevingswet werd ons gevraagd om 290 tekstblokken te actualiseren en om te zetten in begrijpelijke taal (op B1-niveau) en in standaardbrieven voor gebruikers.

 

Stadsvisie 2040

In de Stadsvisie 2040 staan alle plannen en projecten waar gemeente Maastricht de komende jaren aan werkt. De gemeente roept inwoners en betrokkenen op mee te denken over de Stadsvisie.

Kernboodschap en campagne

Om het meedoen voor inwoners aantrekkelijk en laagdrempelig te maken is een campagne gelanceerd. Daarin staan video’s van inwoners centraal, waarin zij ‘huiswerk’ meegeven aan de bestuurders. Onze (freelance) communicatiestrateeg kreeg opdracht de kernboodschap te formuleren, de scripts van de video’s op te stellen en de producties te begeleiden.

Ondersteuning bijeenkomst

In een afrondende bijeenkomst voor raadsleden en andere betrokkenen werd de balans opgemaakt: welk huiswerk kregen de bestuurders mee? Wij ondersteunden de communicatie in de aanloop hiernaartoe, vertaalden de kernboodschap naar de mediamix, stelden de kalender op, voerden uit en stemden af met diverse betrokken partijen en platforms.

Burgerbegroting

Bij een burgerbegroting beslissen de inwoners over de besteding van overheidsgeld. Zij kunnen meebepalen wat prioriteiten zijn en welke plannen uitgevoerd worden. Wij detacheerden een communicatiemedewerker die de gemeente hielp om bekendheid te geven aan de burgerbegroting en inwoners ‘uitnodigt’ deel te nemen. Hij maakte de contentkalender, zorgde voor berichtgeving, coördineerde de middeleninzet, beheerde de website en bereidde bijeenkomsten mee voor. 

Participatiebeleid

Gemeente Maastricht ontwikkelt samenhangend participatiebeleid. Over hoe inwoners, ondernemers en andere stakeholders hierin meegenomen moeten en kunnen worden, werd ons begin 2021 gevraagd mee te adviseren.

“Proof of the pudding: participatie over participatiebeleid.”

― Lysbeth den Dulk, communicatiestrateeg

Andere opdrachtgevers

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland

Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht

Bekijk al onze opdrachtgevers