Gemeente Eijsden-Margraten

De grote plattelandsgemeente Eijsden-Margraten ligt in het Heuvelland en telt ruim 25.000 inwoners. De gemeente doet regelmatig een beroep op ons voor communicatieadvies en -ondersteuning.

 
Gemeente Eijsden-Margraten
 

Ondersteuning fusie-effectrapportage

De gemeente Eijsden-Margraten liet in 2017 een onderzoek uitvoeren naar de effecten van de fusie tussen de voormalige gemeenten Eijsden en Margraten. Het onderzoek werd uitgevoerd door Crown Gillmore en bracht het verloop van de fusie, de bestuurskracht en de uitdagingen waarvoor de gemeente staat in beeld. Wij ondersteunden de communicatie rond de uitkomsten van dit onderzoekstraject, waar veel stakeholders bij betrokken waren.

Voorzitterschap bijeenkomst vliegverkeer

In zuidelijk Zuid-Limburg ervaren de inwoners overlast van vliegverkeer. In 2018 en 2019 organiseerde het gemeentebestuur, samen met Milieufront Eijsden, twee openbare bijeenkomsten hierover. Onze communicatiestrateeg bereidde deze mee voor en trad op als dagvoorzitter.

Nieuwe Energie krant

Eind 2017 brachten Eijsden-Margraten en buurgemeente Gulpen-Wittem een huis-aan-huiskrant uit over Nieuwe Energie. Deze krant bevatte tips waarmee huiseigenaren hun eigen woning energiezuiniger kunnen maken. Wij hielden een reeks interviews, we redigeerden teksten, maakten foto’s en coördineerden de vormgeving.

Informatiekranten jeugd, werk en zorg

Sinds 2015 hebben alle gemeenten nieuwe taken op het gebied van jeugd, werk en zorg. De gemeente informeerde haar inwoners over de veranderingen met een huis-aan-huiskrant. Wij verzorgden de interviews en teksten, en coördineerden de fotografie en vormgeving.

Vluchtelingenopvang

Wij ondersteunden de gemeente medio 2016 in de communicatie rond de locatiekeuze voor de opvang van asielzoekers. We gaven strategisch advies, stelden teksten op, adviseerden over de perswoordvoering en de inzet van (social) media, organiseerden inloop- en andere bijeenkomsten. Onze communicatiestrateeg verzorgde het voorzitterschap.

In het najaar van 2021 ondersteunden we de gemeente bij de communicatie rond de opvang van alleenstaande minderjarige vluchtelingen. We maakten een communicatiestrategie, stelden diverse teksten op en adviseerden over woordvoering.

Vestiging domus Leger des
Heils

Het Leger des Heils vestigt eind 2023 een beschermd woonvoorziening voor (ex-)verslaafden in het voormalig verpleeghuis in kloostercomplex ‘Nieuw Rijckholt’. Onze communicatiestrateeg adviseerde over de informatiebijeenkomst voor omwonenden en zat deze voor. Ook begeleidde ze de opstart van de klankbordgroep.

Crisiscommunicatie
IKL-affaire

In het voorjaar van 2021 ondersteunden we de gemeente bij de communicatie rond de IKL-affaire. We adviseerden over de woordvoering, beantwoording van persvragen en de communicatiestrategie.

Andere opdrachtgevers

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

DSM

DSM

Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg

Bekijk al onze opdrachtgevers