Gemeente Maastricht

Maastricht heeft een rijke historie en internationale allure. De stad telt ruim 120.000 inwoners en verwelkomt jaarlijks miljoenen bezoekers. Maastricht is een ambitieuze stad, in het hart van de Euregio. Wij zijn vanaf november 2019 de vaste communicatiepartner van de gemeente.

 
Gemeente Maastricht
 

Stadsbeheer

Stadsbeheer, een uitvoeringsdienst van de gemeente Maastricht, is volop in ontwikkeling en zet in 2021 grote stappen naar een nieuwe organisatie. Wij ondersteunen deze organisatieverandering en adviseren het managementteam en de projectleiding over de communicatie. Samen aan de lat!

Afvalloos Maastricht 2030

De gemeente Maastricht heeft de ambitie om in 2030 ‘afvalloos’ te zijn. Dat houdt in dat er in de stad minder afval geproduceerd wordt en dat het hergebruikt wordt als het toch ontstaat. Een stevige ambitie die intern draagvlak vereist, maar bovenal valt of staat met een bewuste omgang met afval. Samen zetten wij in op overtuigende communicatie om bewoners te informeren én stimuleren.

“Goede communicatie draagt bij aan duurzame gedragsverandering.”

― Melanie Coenen, communicatieadviseur

Aardgasvrije wijken

Maastricht wil een pilot starten in een van de stadswijken om de woningen aardgasvrij te maken. Dit in het kader van haar ambitie om in 2050 klimaatneutraal te zijn. Samen met de betrokken woningcorporatie en het warmtebedrijf werkt de gemeente aan een plan om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Wij stellen hierbij het advies op over de communicatie en de participatie van bewoners en andere stakeholders.

Project Hoogwaterveiligheid

De gemeente werkt aan maatregelen om hoge waterstanden van de Maas tegen te gaan. Dat doet ze in samenspraak met de stad. In 2015 en 2016 ondersteunden we in de communicatie. We organiseerden het ‘mijnMaas Café’, dachten mee over de vorm van deze bijeenkomst en (bege)leidden deze avonden.

Culturele organisatie

De culturele organisatie Centre Céramique | Kumulus | Natuurhistorisch Museum Maastricht wil haar gezamenlijke koers zichtbaar maken. Hiervoor ontwikkelden wij een communicatiestrategie die we mee helpen uitvoeren. Dat doen we ook voor andere organisatieveranderingen en -opgaven binnen deze organisatie.

Zicht op Maastricht

Zicht op Maastricht is een online platform voor toeristen én inwoners, met wandelingen en verhalen over de geschiedenis van de stad. Wij verzorgen de eindredactie van de webteksten en bewaken de uniforme schrijfstijl. Ook ontwikkelden wij het plan voor de lancering van de nieuwe website, adviseren we over de social mediastrategie en voeren deze uit.

Project Omgevingswet

Voor de invoering van de Omgevingswet detacheren wij een communicatieadviseur. Zij helpt de gemeente en haar burgers én bedrijven duidelijk te maken wat de veranderingen inhouden. Ze maakte een leidraad over de communicatie en adviseert over de communicatie rond het (bestuurlijk) besluitvormingstraject.

Participatiebeleid

Maastricht ontwikkelt samenhangend participatiebeleid. Over hoe inwoners, ondernemers en andere stakeholders hierin meegenomen moeten en kunnen worden, werd ons begin 2021 gevraagd mee te adviseren. We keken mee met de aanpak en de uitvoering.

Bestuurs- en communicatieadvies

In 2020 verving Lysbeth de bestuurs- en communicatieadviseur voor de portefeuille(houder) Zorg, Welzijn, Gezondheid en Diversiteit. “Terug op het oude nest”.

ESF

In 2020 leidde Lysbeth de brainstormsessies van het Elisabeth Strouven Fonds met de leden van het college van B en W van Maastricht. Over de vraag hoe partijen elkaar kunnen versterken en samen kunnen bijdragen aan de sociale en culturele ontwikkelingen in de stad.

Andere opdrachtgevers

Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland

Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Digital Power

Digital Power

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

Bekijk al onze opdrachtgevers