Duurzaamheid | Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht komt in actie en zoekt oplossingen voor de vraagstukken van de toekomst. Het einddoel: een duurzame gemeente die groene energie opwekt, voedsel teruggeeft aan de aarde en woningen duurzaam verwarmt. Dat vraagt om bewustwording, het aanpassen van gedrag en luisteren naar elkaar. Met communicatie dragen wij daar ons steentje aan bij.

 

 
Duurzaamheid | Gemeente Maastricht
 

Afvalbeleid

Maastricht heeft de ambitie om in 2050 een gemeente te zijn waar (bijna) geen afval meer is en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt. Dit doel is uitdagend en vereist intern draagvlak, maar bovenal het valt of staat met een bewuste omgang met afval. Van 2017 tot 2024 adviseerden en ondersteunden we de gemeente communicatief en participatief hierbij. Samen zetten wij in op overtuigende communicatie om bewoners te informeren én stimuleren.

PBD-campagne

De gemeente Maastricht staat voor de uitdaging om de kwaliteit van het Plastic verpakkingen, Blik en Drinkpakken afval (PBD) op niveau te krijgen. Vaak belanden verkeerde of halfvolle verpakkingen bij het PBD-afval. Met de landelijke campagne Recycleklaar wordt hier aandacht voor gevraagd. Samen met Buro Dirigo hebben wij de campagne op maat gemaakt voor Maastricht. We zorgden voor een plan van aanpak, persmoment, flyer, online content, advertenties en commercials via lokale media en stadsbussen.

“Goede communicatie draagt bij aan duurzame gedragsverandering.”

― Melanie Coenen, communicatieadviseur

Gemeente Maastricht klimaatneutraal in 2050

De gemeente Maastricht wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is een grote opgave, die invulling krijgt door middel van meerdere projecten. Wij ondersteunen bij de communicatie van de projecten Aardgasvrije Wijken, de Energietransitie en de Transitievisie Warmte.

Energietransitie

Om haar doelen in 2050 te bereiken, heeft de gemeente Maastricht verschillende initiatieven opgezet. Bij het slagen van deze projecten vervult communicatie een cruciale rol. De communicatiestrategie ligt er al; wij vertaalden deze naar een communicatiecampagne #MissionZeroMaastricht en een contentkalender. Daarmee kan de gemeente stevig invulling geven aan de communicatie over de energietransitie. De uitvoering en verdere ontwikkeling van deze campagne pakken wij ook op.

Transitievisie warmte

In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente de kansen naar een aardgasvrije stad. Wij boden ondersteuning bij het opstellen van een begrijpelijk beleidsstuk, o.a. door samen met de projectleider de stappen van Factor C te doorlopen. Ook stelden we een communicatieplan op voor de introductie van deze visie en de bestuurlijke vaststelling daarvan. Wij voerden het plan uit en maakten o.a. een animatie.

Aardgasvrije wijken

Maastricht wil een pilot starten in een van de stadswijken om de woningen aardgasvrij te maken. Samen met de betrokken woningcorporatie en het warmtebedrijf werkte de gemeente aan een plan om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Wij stelden hierbij het advies op over de communicatie en de participatie van bewoners en andere stakeholders.

Andere opdrachtgevers

Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Jongen

Jongen

Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

Gemeente Eijsden-Margraten

Gemeente Eijsden-Margraten

Bekijk al onze opdrachtgevers