Duurzaamheid | Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht komt in actie en zoekt oplossingen voor de vraagstukken van de toekomst. Het einddoel: een duurzame gemeente die groene energie opwekt, voedsel teruggeeft aan de aarde en woningen duurzaam verwarmt. Dat vraagt om bewustwording, het aanpassen van gedrag en luisteren naar elkaar. Met communicatie dragen wij daar ons steentje aan bij.

 

 
Duurzaamheid | Gemeente Maastricht
 

Afvalloos Maastricht 2030

De gemeente Maastricht heeft de ambitie om in 2030 ‘afvalloos’ te zijn. Dat houdt in dat er in de stad minder afval geproduceerd wordt en dat het hergebruikt wordt als het toch ontstaat. Een stevige ambitie die intern draagvlak vereist, maar bovenal valt of staat met een bewuste omgang met afval. Samen zetten wij in op overtuigende communicatie om bewoners te informeren én stimuleren.

“Goede communicatie draagt bij aan duurzame gedragsverandering.”

― Melanie Coenen, communicatieadviseur

Gemeente Maastricht klimaatneutraal in 2050

De gemeente Maastricht wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Dat is een grote opgave, die invulling krijgt door middel van meerdere projecten. Wij ondersteunen bij de communicatie van de projecten Aardgasvrije Wijken, de Energietransitie en de Transitievisie Warmte.

Aardgasvrije wijken

Maastricht wil een pilot starten in een van de stadswijken om de woningen aardgasvrij te maken. Samen met de betrokken woningcorporatie en het warmtebedrijf werkte de gemeente aan een plan om in aanmerking te komen voor een rijksbijdrage. Wij stelden hierbij het advies op over de communicatie en de participatie van bewoners en andere stakeholders.

Energietransitie

Om haar doelen in 2050 te bereiken, heeft de gemeente Maastricht verschillende initiatieven opgezet. Bij het slagen van deze projecten vervult communicatie een cruciale rol. De communicatiestrategie ligt er al; wij vertaalden deze naar een communicatiecampagne en een contentkalender. Daarmee kan de gemeente stevig invulling geven aan de communicatie over de energietransitie. De uitvoering van deze campagne pakken wij ook op.

Transitievisie warmte

In de Transitievisie Warmte beschrijft de gemeente de kansen naar een aardgasvrije stad. Wij boden ondersteuning bij het opstellen van een begrijpelijk beleidsstuk, o.a. door samen met de projectleider de stappen van Factor C te doorlopen. Ook stelden we een communicatieplan op voor de introductie van deze visie en de bestuurlijke vaststelling daarvan. Als basis voor de latere uitvoering. Wij voeren het plan op dit moment uit en zorgen voor een effectieve uitrol van de communicatie.

Andere opdrachtgevers

Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

HEEMwonen

HEEMwonen

IBA Parkstad

IBA Parkstad

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Bekijk al onze opdrachtgevers