Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland

In Nederland gaan we over naar duurzame energie om de CO2-uitstoot te verminderen. Om de energietransitie te realiseren is Nederland opgedeeld in 30 energieregio’s. Iedere energieregio, bestaande uit meerdere gemeentes, maakt keuzes in een Regionale Energie Strategie (RES). Dat is niet alleen een technische en beleidsmatige exercitie, maar bovenal een maatschappelijk vraagstuk. De zes gemeentes in de (sub)regio Maastricht-Heuvelland hebben Facet& gevraagd te adviseren over de inrichting van deze maatschappelijke raadpleging.

 
Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland
 

Maatschappelijke raadpleging

De regio Maastricht-Heuvelland onderzocht waar en hoe duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt en in welke warmtebronnen potentie schuilt. De regio heeft daarbij te maken met unieke kansen en dilemma’s. Om een onderbouwde keuze te kunnen maken uit verschillende manieren van duurzame energie-opwekking en de locaties daarvoor, is de mening van inwoners en stakeholders van belang. Wij adviseerden de zes gemeentes over de vraagstelling en het proces.

“De regio gaf hiermee de mensen een stem in dit verhaal.”

― Melanie Coenen, communicatieadviseur

Andere opdrachtgevers

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

Provincie Limburg

Provincie Limburg

IBA Parkstad

IBA Parkstad

HEEMwonen

HEEMwonen

Bekijk al onze opdrachtgevers