Gemeente Heerlen

Heerlen, centrumgemeente van Parkstad Limburg, een stad met een boeiende historie. Na de sluiting van de mijnen herpakte de stad zich en vond ze zichzelf opnieuw uit als stad met veel ruimte voor cultuur en innovatieve ideeën. Wij ondersteunden deze gemeente met een communicatiestrategie.

 
Gemeente Heerlen
 

Communicatiestrategie en uitvoering ’t Heerlens Heitje

Gemeente Heerlen werkt met verschillende partners aan ’t Heerlens Heitje. Een innovatief project dat met Europese subsidie tot stand is gekomen en als doel heeft om de participatie in de samenleving te bevorderen. Facet& was eerder al betrokken bij ’t Heerlens Heitje (destijds: Heerlen Munt). In 2020 ontwikkelden we de communicatiestrategie om het project te introduceren en tot uitvoering te brengen. In 2022 is Melanie opnieuw aangehaakt als strategisch communicatieadviseur en biedt zij ondersteuning in de laatste fase van het subsidietraject.

Bestuurlijke advisering

In 2020 adviseerde Lysbeth den Dulk de interim-algemeen directeur en het college van B en W over de communicatie over het organisatieplan en de personele veranderingen.

Andere opdrachtgevers

HEEMwonen

HEEMwonen

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

Digital Power

Digital Power

Bekijk al onze opdrachtgevers