Sociaal | Gemeente Maastricht

Het Sociaal Domein van de gemeente Maastricht heeft de afgelopen jaren met veel veranderingen te maken gehad. Al sinds de decentralisatie van de Participatiewet, Jeugdwet en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2015 is ze in beweging. In tijden van verandering is goede communicatie nodig. Wij ondersteunen door het opstellen (en uitvoeren) van een communicatieaanpak die richting geeft, duidelijkheid schept en vertrouwen wekt.

 

 
Sociaal | Gemeente Maastricht
 

Visie op communicatie

De ontwikkelingen binnen het Sociaal Domein vragen om een herijking van de visie en inzet van het communicatieteam. Wij ondersteunen de gemeente Maastricht met het formuleren van een communicatievisie en het in positie brengen van de adviseurs.

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland

Sociale Zaken Maastricht Heuvelland (SZMH) is de sociale dienst waarin vijf gemeenten hun krachten bundelen. Sinds 2018 ondersteunen wij SZMH bij de communicatie.

Meer over SZMH

Andere opdrachtgevers

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland

Regionale Energie Strategie Maastricht-Heuvelland

Gemeente Maastricht

Gemeente Maastricht

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

Bekijk al onze opdrachtgevers