Gemeente Vaals

Gemeente Vaals ligt op het snijpunt van Nederland, Duitsland en België. De 10.000 inwoners wonen verdeeld over de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers. Wij werken voor de gemeente geregeld aan uiteenlopende communicatieprojecten.

 
Gemeente Vaals
 

Project Verkeerspanel

Vooruitlopend op de toekomstige Omgevingswet – waarin het draait om burgerparticipatie – vormde de gemeente in 2018 een verkeerspanel met 26 inwoners. Tijdens drie sessies spraken zij met elkaar over knelpunten in én oplossingen voor de verkeerscirculatie in de kern Vaals. Wij dachten mee over de invulling van deze sessies en ondersteunden met verslaglegging.

Campagne Digitale dienstverlening

De gemeente wil haar inwoners stimuleren alle gemeentezaken zoveel mogelijk digitaal te regelen. Wij maakten in 2018 hiervoor een communicatieplan en we bedachten een campagne om de inwoners te verwijzen naar (of wijzen op) het digitale loket.

Andere opdrachtgevers

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

Digital Power

Digital Power

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

Bekijk al onze opdrachtgevers