SVOPL

(strategisch) advies en woordvoering

SVOPL

Stichting Voortgezet Onderwijs Parkstad Limburg (SVOPL) is het bevoegd gezag van acht scholen voor voortgezet onderwijs in Parkstad Limburg.

Regelmatig ondersteunt Facet& SVOPL met (strategisch) advies. Ook treedt Lysbeth op als woordvoerder als dat nodig is. Eind 2015 heeft SVOPL een nieuw onderwijsconcept gelanceerd: de Nieuwe Thermen. Wij adviseerden over de communicatie rond de lancering en ondersteunden het proces. We maakten een communicatiekalender en werkten (mee) aan diverse communicatiemiddelen. Van de website tot een advertentie in de krant.

andere projecten

Daelzicht

Daelzicht

advies, woordvoering en detachering
Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

advies en uitvoering
Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

detachering, advies en uitvoering