LVO Maastricht

strategie en uitvoering

LVO Maastricht

LVO Maastricht biedt voortgezet onderwijs in de Limburgse hoofdstad. Leerlingen kunnen aan weerszijden van de Maas terecht voor praktijkonderwijs, vmbo, mavo, havo, atheneum, gymnasium en tweetalig onderwijs.

Detachering
In 2015 detacheerden wij een communicatieadviseur bij LVO Maastricht. Zij begeleidde de ontwikkeling van een communicatieplan, adviseerde het bestuur over (kern)boodschappen en ondersteunde de locatiedirecteuren bij een plan voor open dagen.

Strategisch advies
Sinds mei 2018 ondersteunen we LVO opnieuw, nu de stichting het onderwijs in de stad gaat herinrichten. We hebben een plan gemaakt voor de communicatiestrategie en -inrichting. En we zorgden dat een communicatieteam werd ingesteld. Facet& begeleidt dit team en we nemen het grootste deel van de advisering voor onze rekening.

Communicatiemiddelen
We zorgen ook voor de uitvoering. Zo ontwikkelden we een animatie over het voortgezet onderwijs in de stad en we schreven de teksten voor de VO-gids die nieuwe leerlingen helpt bij het maken van een schoolkeuze. We maken frequent digitale nieuwsbrieven voor medewerkers en ouders. En voor de afzonderlijke scholen realiseren we middelen en materialen voor (onder andere) open dagen.

andere projecten

Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar

detachering communicatieadviseur
Daelzicht

Daelzicht

(strategisch) advies en woordvoering
Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering