Gemeente Valkenburg aan de Geul

Gemeente Valkenburg aan de Geul

strategie en uitvoering

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul staat bekend als toeristengemeente in het Zuid-Limburgse heuvellandlandschap. De gemeente telt 16.000 inwoners, verdeeld over 16 grote en kleine kernen en buurtschappen.

Voorzitterschap symposium ‘Een tegen eenzaamheid’

In oktober 2019 organiseerde de gemeente het symposium ‘Eén tegen eenzaamheid’. Die middag werd een lokale coalitie gevormd met inwoners en ondernemers die samen eenzaamheid willen herkennen en aanpakken. Lysbeth dacht mee in de voorbereidingsfase. Op de middag zelf trad ze op als dagvoorzitter: ze heette de aanwezigen welkom, lichtte het programma en het doel van de bijeenkomst toe, introduceerde de sprekers en zorgde voor interactie met de zaal.

Polfermolen

De Polfermolen in Valkenburg is een multifunctioneel centrum met meerdere voorzieningen voor de inwoners. De gemeenteraad heeft besloten dat hierop vanaf 2021 €1,2 miljoen moet worden bezuinigd. Daarom is er een plan voor de toekomst van de Polfermolen gemaakt. De inwoners kregen de gelegenheid om op dit plan te reageren. Facet& maakte een communicatiestrategie en contentkalender voor deze maatschappelijke raadpleging en we adviseerden over de digitale raadpleging.

Ook ondersteunden we bij de uitvoering. We bereidden zeven informatiebijeenkomsten voor, we leidden deze avonden en maakten hiervan een verslag. De input uit al deze kanalen en bijeenkomsten verwerkten we tot een alomvattend rapport met analyse, die de raad kon meenemen in haar besluitvorming over de toekomst van de Polfermolen.

andere projecten

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

advies en uitvoering
IBA Parkstad

IBA Parkstad

strategie en uitvoering
Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering