Gemeente Valkenburg aan de Geul

Gemeente Valkenburg aan de Geul

strategie en uitvoering

Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul staat bekend als toeristengemeente in het Zuid-Limburgse heuvellandlandschap. De gemeente telt 16.000 inwoners, verdeeld over 16 grote en kleine kernen en buurtschappen.

Voorzitterschap bijeenkomsten ‘Een tegen eenzaamheid’

Op 8 oktober 2019 organiseerde de gemeente Valkenburg het symposium ‘Eén tegen eenzaamheid’. Die middag werd een lokale coalitie gevormd met inwoners en ondernemers die samen eenzaamheid willen herkennen en aanpakken. Valkenburg geeft hiermee invulling aan het landelijk programma dat is ontwikkeld om eenzaamheid tegen te gaan. Lysbeth dacht mee in de voorbereidingsfase. En op de middag zelf trad ze op als dagvoorzitter.

Precies een jaar later kreeg dit symposium vervolg met een bijeenkomst voor ondernemers. Centraal stond het uitwisselen van ervaringen, initiatieven en ideeën die inmiddels waren opgedaan. Lysbeth dacht ook dit keer weer mee over de invulling van de bijeenkomst.

Polfermolen

De Polfermolen in Valkenburg is een multifunctioneel centrum met meerdere voorzieningen voor de inwoners. De gemeenteraad heeft besloten dat hierop vanaf 2021 €1,2 miljoen moet worden bezuinigd. Daarom is er een plan voor de toekomst van de Polfermolen gemaakt. De inwoners kregen de gelegenheid om op dit plan te reageren. Facet& maakte een communicatiestrategie en contentkalender voor deze maatschappelijke raadpleging en we adviseerden over de digitale raadpleging.

Ook ondersteunden we bij de uitvoering. We bereidden zeven informatiebijeenkomsten voor, we leidden deze avonden en maakten hiervan een verslag. De input uit al deze kanalen en bijeenkomsten verwerkten we tot een alomvattend rapport met analyse, die de raad kon meenemen in haar besluitvorming over de toekomst van de Polfermolen.

andere projecten

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

advies en uitvoering
Provincie Limburg

Provincie Limburg

strategie en uitvoering
IBA Parkstad

IBA Parkstad

strategie en uitvoering