Gemeente Vaals

strategisch advies

Gemeente Vaals

Gemeente Vaals ligt midden in de Euregio, op het snijpunt van drie landen: Nederland, Duitsland en België. Vaals heeft een kleine 10.000 inwoners en bestaat uit de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers.

Verkeerspanel
Vooruitlopend op de Omgevingswet – die in 2021 ingaat en waarbij het draait om burgerparticipatie – heeft de gemeente een verkeerspanel gevormd met 26 inwoners. Tijdens enkele sessies spreken zij met elkaar over knelpunten én oplossingen in de verkeerscirculatie in de kern Vaals. Hun suggesties worden eind 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Facet& denkt mee over de invulling van deze sessies en ondersteunt met verslaglegging.

Digitale dienstverlening
Facet& maakte een communicatieplan om inwoners te stimuleren hun overheidszaken digitaal – via de gemeentelijke website – te regelen. We bedachten een communicatiecampagne die de gemeente doelgericht kan inzetten.

Advies inrichting communicatiefunctie
Ook adviseerden we de gemeente Vaals over de inrichting van de communicatiefunctie. Daarvoor organiseerden we onder andere een brainstorm met de portefeuillehouder en het managementteam.

andere projecten

Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar

detachering communicatieadviseur
Brightlands Maastricht Health Campus

Brightlands Maastricht Health Campus

ondersteuning communicatie
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

strategie en uitvoering