Gemeente Vaals

strategisch advies

Gemeente Vaals

Gemeente Vaals ligt midden in de Euregio, op het snijpunt van drie landen: Nederland, Duitsland en België. Vaals heeft 10.000 inwoners en bestaat uit de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers.

Verkeerspanel

Vooruitlopend op de Omgevingswet – die in 2021 ingaat en waarbij het draait om burgerparticipatie – heeft de gemeente een verkeerspanel gevormd met 26 inwoners. Tijdens enkele sessies spraken zij met elkaar over knelpunten én oplossingen in de verkeerscirculatie in de kern Vaals. Hun suggesties zijn eind 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Facet& dacht mee over de invulling van deze sessies en ondersteunde met verslaglegging.

Digitale dienstverlening

Facet& maakte een communicatieplan om inwoners te stimuleren hun overheidszaken digitaal – via de gemeentelijke website – te regelen. We bedachten een communicatiecampagne die de gemeente doelgericht kan inzetten.

Inrichting communicatiefunctie

Ook adviseerden we de gemeente Vaals over de inrichting van de communicatiefunctie. Daarvoor organiseerden we onder andere een brainstorm met de portefeuillehouder en het managementteam.

andere projecten

HEEMwonen

HEEMwonen

communicatieadvies
Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering
Provincie Limburg

Provincie Limburg

strategie en uitvoering