Gemeente Vaals

strategisch advies

Gemeente Vaals

Gemeente Vaals ligt midden in de Euregio, op het snijpunt van drie landen: Nederland, Duitsland en België. Vaals heeft 10.000 inwoners en bestaat uit de kernen Vaals, Vijlen en Lemiers.

Verkeerspanel
Vooruitlopend op de Omgevingswet – die in 2021 ingaat en waarbij het draait om burgerparticipatie – heeft de gemeente een verkeerspanel gevormd met 26 inwoners. Tijdens enkele sessies spreken zij met elkaar over knelpunten én oplossingen in de verkeerscirculatie in de kern Vaals. Hun suggesties zijn eind 2018 ter goedkeuring voorgelegd aan de raad. Die neemt begin 2019 daarover een besluit. Facet& dacht mee over de invulling van deze sessies en ondersteunde met verslaglegging.

Digitale dienstverlening
Facet& maakte een communicatieplan om inwoners te stimuleren hun overheidszaken digitaal – via de gemeentelijke website – te regelen. We bedachten een communicatiecampagne die de gemeente doelgericht kan inzetten.

Inrichting communicatiefunctie
Ook adviseerden we de gemeente Vaals over de inrichting van de communicatiefunctie. Daarvoor organiseerden we onder andere een brainstorm met de portefeuillehouder en het managementteam.

andere projecten

IBA Parkstad

IBA Parkstad

strategie en uitvoering
A2 Het Vonderen-Kerensheide

A2 Het Vonderen-Kerensheide

communicatieadvies en -middelen
Co-Creation Lab

Co-Creation Lab

promotiefilm