Gemeente Meerssen

communicatieadvies en ondersteuning

Gemeente Meerssen

Wie rust zoekt, zit goed in de Zuid-Limburgse woongemeente Meerssen. De gemeente telt vijf kernen met ruim 19.000 inwoners. Hoe toekomstbestendig is de gemeente Meerssen? Kunnen het college, de raad en de huidige organisatie de komende 10 tot 15 jaar als zelfstandige gemeente blijven doorgaan?

Die vraag is onderwerp van onderzoek dat in opdracht van de ‘begeleidingsgroep Toekomst Meerssen’ door bureau Berenschot wordt uitgevoerd. Het onderzoek brengt de sterktes en zwaktes, de kansen en bedreigingen voor de gemeente Meerssen in beeld. Daarvoor gaan de onderzoekers met diverse partijen in gesprek. De inwoners kunnen in een enquête aangeven hoe tevreden zij zijn over de gemeente. Berenschot verwerkt al haar bevindingen in een rapport dat in december 2017 wordt opgeleverd. Facet& adviseert over de communicatie en ondersteunt de gemeente in de uitvoering.

andere projecten

IBA Parkstad

IBA Parkstad

strategie en uitvoering
Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

communicatieadvies
A2 Het Vonderen-Kerensheide

A2 Het Vonderen-Kerensheide

communicatieadvies en -middelen