Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem ligt in het Zuid-Limburgse Heuvelland. De 15.000 inwoners wonen verdeeld over tien kernen en tal van gehuchten en buurtschappen. Wij werken voor de gemeente aan uiteenlopende communicatieprojecten.

 
Gemeente Gulpen-Wittem
 

Strategische communicatievisie

De koers van het college van burgemeester en wethouders én ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie vragen om een vernieuwde visie en inzet van de afdeling communicatie. Wij ondersteunden Gulpen-Wittem in 2019 met het formuleren van een communicatievisie. Ook hielpen wij met het in positie brengen van het communicatieteam.

Samen Doen

Eind 2021 maakten wij het Samen Doen magazine. Een huis-aan-huis blad voor alle inwoners van Gulpen-Wittem.  Met inspirerende verhalen over burgerparticipatie. En met informatie over voorzieningen waar iedereen met een (hulp)vraag terecht kan. Wij zorgden voor de interviews, teksten en de coördinatie van fotografie en vormgeving. Het was een vervolg op een eerdere Samen Doen campagne waar we tussen 2014 en 2017 aan meewerkten.

Aandacht voor eenzaamheid

Iedereen voelt zich wel eens alleen. Duurt dat te lang, dan moet je er iets aan doen. De gemeente wil eenzaamheid aanpakken, samen met 23 (lokale) partners. Wij maakten in 2021 een vijfluik met verhalen waarin deskundigen en inwoners aan het woord komen over (de aanpak van) eenzaamheid.

We zijn er voor elkaar

Eind 2020 vroeg de gemeente ons de verhalen op te tekenen van sociale initiatieven uit deze krachtige en weerbare gemeenschap. Met het doel ze te delen in het Gulp en Geul Journaal. Mooie verhalen die laten zien hoe mensen in coronatijd naar elkaar om kijken.

‘Buurten met het college’

Eind 2018 zaten de eerste 100 dagen van het nieuwe college van B en W erop. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. We bedachten het concept ‘Buurten met het college’. Het college ging in de kernen met inwoners in gesprek. We maakten het plan van aanpak en begeleidden de dialoog tijdens deze bijeenkomsten.

Toespraken

In het kader van ’75 jaar bevrijding’ schreven wij in september 2019 een reeks toespraken. Sindsdien maken wij voor de burgemeester en de andere leden van het college speeches op maat.

Auditrapport

We redigeerden in 2018 het auditrapport waarmee Gulpen-Wittem het Cittaslow-keurmerk wist te behalen. En schreven uit naam van de burgemeester het voorwoord van dit rapport.

Communicatie nieuw parkeerbeleid

Sinds 1 mei 2018 geldt in de kern Gulpen een nieuw parkeerbeleid. Betaald parkeren is afgeschaft en er zijn zones voor vergunninghouders en het gebruik van een parkeerschijf ingesteld. We ontwikkelden brieven en een folder waarmee de gemeente haar inwoners, ondernemers en bezoekers hierover informeerde.

Toeristische Visie 2016-2020

Voor het team Toerisme & Recreatie realiseerden we een krant over de Toeristische Visie 2016-2020. We hielden interviews, schreven alle teksten en coördineerden de fotografie en de vormgeving. De krant is in het najaar van 2017 verspreid onder alle toeristische ondernemers. Aansluitend hielpen we met het herschrijven van de teksten voor de nieuwe toeristische website ontdekgulpenwittem.nl die in maart 2018 live ging.

Omgevingsvergunning

We werden eind 2020 gevraagd een folder mee te ontwikkelen voor inwoners die gaan (ver)bouwen en daarvoor een vergunning hebben ontvangen. De folder legt uit waar je voor en tijdens een bouwproject aan moet denken.

Andere opdrachtgevers

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

HEEMwonen

HEEMwonen

Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

Jongen

Jongen

Bekijk al onze opdrachtgevers