Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar

detachering communicatieadviseur

Maastricht Bereikbaar

Maastricht werkt hard aan verdere verbeteringen van de infrastructuur, met projecten als A2 Maastricht en de Noorderbrug. Maastricht Bereikbaar helpt reizigers slimmer op weg, door het aanbieden van actuele bereikbaarheidsinformatie én alternatieven voor de auto.

Sinds februari 2016 was Kay drie jaar lang fulltime gedetacheerd bij Maastricht Bereikbaar. Ze ondersteunde het programmabureau in de communicatie. Zij hield zich bezig met communicatie over de bereikbaarheid van de stad en regio tijdens de uitvoering van een aantal grote infrastructurele projecten. Zodat bewoners, forenzen en bezoekers goed geïnformeerd waren over verkeershinder. Ook werkte ze mee aan het promoten van slimme reisalternatieven tijdens (bouw)werkzaamheden. Daarvoor stemde ze af met verschillende partijen.

andere projecten

Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

strategie en uitvoering
Project A2 Maastricht / Avenue2

Project A2 Maastricht / Avenue2

detachering communicatieadviseur & -medewerker