Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

strategie en uitvoering

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem ligt in het Zuid-Limburgse Heuvelland en telt ongeveer 15.000 inwoners, verdeeld over tien kernen en tal van gehuchten en buurtschappen.

Buurten met het college
Eind 2018 zaten de eerste 100 dagen van het nieuwe college van B&W erop. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Daarom gaat het college de kernen in en met inwoners in gesprek over wat in hun dorp speelt. Facet& ondersteunt bij de organisatie en communicatie van de ontmoetingen ‘Buurten met het college’. We maakten een plan van aanpak en Lysbeth begeleidt de dialoog tijdens de bijeenkomsten.

Strategische communicatievisie
De koers van het nieuwe college van B&W én ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie vragen om een vernieuwde visie en inzet van Communicatie. Facet& ondersteunt Gulpen-Wittem daarom met het formuleren van een communicatievisie en met de organisatie van de communicatie.

Cittaslow
Gulpen-Wittem is sinds september 2018 Cittaslow. Dit internationale keurmerk wordt toegekend aan gemeentes die goed scoren op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. Wij redigeerden het auditrapport waarmee Gulpen-Wittem het Cittaslow-keurmerk wist te behalen. Ook namen we voor dit rapport het voorwoord van de burgemeester voor onze rekening.

Nieuw parkeerbeleid
Sinds 1 mei 2018 geldt in de kern Gulpen een nieuw parkeerbeleid. Betaald betalen is afgeschaft en er zijn zones voor vergunninghouders en parkeerschijf ingericht. We ontwikkelden drie brieven en een folder waarmee de gemeente haar inwoners, ondernemers en bezoekers hierover informeerde. 

Toerisme & Recreatie
Voor het team Toerisme & Recreatie realiseerden we een krant over de Toeristische Visie 2016-2020. We hielden interviews, schreven alle teksten en coördineerden de fotografie en vormgeving. De krant is in het najaar van 2017 verspreid onder alle toeristische ondernemers. Aansluitend hielpen we met het herschrijven van de teksten voor de nieuwe toeristische website die in maart 2018 live is gegaan.

Samen Doen
Regelmatig gaan wij op pad door deze gemeente, op zoek naar inspirerende verhalen. Sinds 2014 werken we mee aan de campagne Samen Doen. Hiervoor portretteren we inwoners die zich inzetten voor een ander of voor de hele gemeenschap. Begin 2017 maakten we daarnaast een eenmalige Samen Doen krant (.pdf) die huis-aan-huis is verspreid.

Cultureel erfgoed
Ook zijn we geregeld in gesprek gegaan met inwoners die zich inzetten voor het rijke cultureel erfgoed in deze gemeente. We tekenden hun verhalen op, bijvoorbeeld over bijzondere tradities, kunst, cultuur en streekproducten. Deze zijn verenigd in de campagne Vakwerk: Lijnen tussen heden en verleden.

andere projecten

Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar

detachering communicatieadviseur
Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering