Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

strategie en uitvoering

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem ligt in het Zuid-Limburgse Heuvelland en telt ongeveer 15.000 inwoners, verdeeld over tien kernen en tal van gehuchten en buurtschappen.

Strategische communicatievisie

De koers van het nieuwe college van B&W én ontwikkelingen in de ambtelijke organisatie vragen om een vernieuwde visie en inzet van Communicatie. Facet& ondersteunde Gulpen-Wittem met het formuleren van een communicatievisie en het in positie brengen van het team Communicatie in de organisatie.

Toespraken

In het kader van ’75 jaar bevrijding’, in september 2019, schreven wij een reeks toespraken voor de burgemeester. En ook voor andere leden van het college van B&W maken wij voordrachten voor uiteenlopende gelegenheden, openingen en evenementen.

Buurten met het college

Eind 2018 zaten de eerste 100 dagen van het nieuwe college van B&W erop. Een goed moment om terug te blikken en vooruit te kijken. Daarom ging het college de kernen in en met inwoners in gesprek over wat in hun dorp speelt. Facet& ondersteunde bij de organisatie en communicatie van de ontmoetingen ‘Buurten met het college’. We maakten een plan van aanpak en Lysbeth begeleidde de dialoog tijdens de bijeenkomsten.

Cittaslow

Gulpen-Wittem is sinds september 2018 Cittaslow. Dit internationale keurmerk wordt toegekend aan gemeentes die goed scoren op het gebied van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, infrastructuur, cultuurhistorie en behoud van identiteit. Wij redigeerden het auditrapport waarmee Gulpen-Wittem het Cittaslow-keurmerk wist te behalen. Ook namen we voor dit rapport het voorwoord van de burgemeester voor onze rekening.

Nieuw parkeerbeleid

Sinds 1 mei 2018 geldt in de kern Gulpen een nieuw parkeerbeleid. Betaald betalen is afgeschaft en er zijn zones voor vergunninghouders en parkeerschijf ingericht. We ontwikkelden drie brieven en een folder waarmee de gemeente haar inwoners, ondernemers en bezoekers hierover informeerde.

Toerisme & Recreatie

Voor het team Toerisme & Recreatie realiseerden we een krant over de Toeristische Visie 2016-2020. We hielden interviews, schreven alle teksten en coördineerden de fotografie en vormgeving. De krant is in het najaar van 2017 verspreid onder alle toeristische ondernemers. Aansluitend hielpen we met het herschrijven van de teksten voor de nieuwe toeristische website die in maart 2018 live is gegaan.

Samen Doen

Regelmatig gingen wij op pad door deze gemeente, op zoek naar inspirerende verhalen. Tussen 2014 en 2017 werkten we mee aan de campagne Samen Doen. Hiervoor portretteerden we inwoners die zich inzetten voor een ander of voor de hele gemeenschap. Begin 2017 maakten we daarnaast een eenmalige Samen Doen krant (.pdf) die huis-aan-huis is verspreid.

Cultureel erfgoed

Ook zijn we geregeld in gesprek gegaan met inwoners die zich inzetten voor het rijke cultureel erfgoed in deze gemeente. We tekenden hun verhalen op, bijvoorbeeld over bijzondere tradities, kunst, cultuur en streekproducten. Deze zijn verenigd in de campagne Vakwerk: Lijnen tussen heden en verleden.

andere projecten

HEEMwonen

HEEMwonen

communicatieadvies
Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

detachering, advies en uitvoering
Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering