Gemeente Beekdaelen

tekstwerk en communicatieondersteuning

Gemeente Beekdaelen

De gemeente Beekdaelen is op 1 januari 2019 ontstaan uit een herindeling van de voormalige gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen. Het is een landelijke, groene gemeente tussen de stedelijke gebieden van de Westelijke Mijnstreek en Parkstad Limburg. Er wonen 36.000 mensen, verdeeld over 15 dorpskernen.

Het herindelingsproces vroeg om extra inzet op het gebied van communicatie. We ondersteunden de drie voormalige gemeenten al in de aanloop naar de fusie. En ook in de eerste maanden na de start van Beekdaelen bleven wij ondersteunen met de communicatie. Ook zorgen we frequent voor toespraken voor de (waarnemend) burgemeester en wethouders. Zo schreven we in april 2019 twaalf toespraken voor de traditionele Lintjesregen.

andere projecten

Provincie Limburg

Provincie Limburg

strategie en uitvoering
Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

Stichting kom Leren

Stichting kom Leren

strategie en uitvoering