Provincie Limburg

‘Ons’ Limburg is de meest zuidelijk provincie van Nederland. Met haar ruim 1 miljoen inwoners is het een middelgrote provincie en één van de dichtst bevolkte van ons land. Bij de Provincie Limburg werken ruim 900 ambtenaren. Diverse afdelingen kloppen geregeld bij ons aan voor advies en ondersteuning.

 
Provincie Limburg
 

Leisure Lane

IBA Parkstad en de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen en Simpelveld hebben een plan ontwikkeld voor de Leisure Lane, een langzame verkeersroute die (steden, dorpen, landschap, heden en verleden van) Parkstad verbindt. Wij ontwikkelden de communicatiestrategie. We maakten een stakeholderanalyse en adviseerden over een beeldmerk dat alle partners kunnen inzetten.

“Deze ontbrekende schakel in Parkstad verdient het om gezien te worden.”

― Lysbeth den Dulk, communicatiestrateeg

Mediamonitoring

Wij monitoren voor uiteenlopende onderwerpen de dagelijkse berichtgeving: we volgen de social media, landelijke en regionale nieuwssites, kranten, blogs en fora over specifieke thema’s. De Provincie ontvangt van ons periodiek een rapportage met onze analyse en duiding van berichten en reacties, met sentimenten, bereik en invloed. We doen en deden dat onder andere voor de thema’s stikstof, Maastricht Aachen Airport, het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over Chemelot, de nieuwe OV-concessie en dienstregelingen van Arriva, en 150 jaar Limburg.

Omgevingscommunicatie Stein

In Stein ondervonden in 2019 inwoners veel overlast van vliegen. Dit was een gevolg van de opslag van een grote hoeveelheid samengeperst plastic afval in de haven. De Provincie had daarvoor vergunning verleend en de opslag was geheel conform die vergunning uitgevoerd. Toch leidde de vliegenoverlast tot veel klachten. Wij adviseerden en ondersteunden de Provincie met een kernboodschap, draaiboek en middelen om de communicatie in goede banen te leiden. Zodat de Provincie in gesprek ging met bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden om tot een oplossing te komen.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg staat de toekomst van Limburg op allerlei gebieden beschreven. In 2014 werd een nieuwe visie vastgesteld op de ontwikkeling van Limburg. Wij maakten hiervoor het strategisch communicatieplan en begeleidden een moodboardsessie.

Andere opdrachtgevers

Digital Power

Digital Power

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

Bekijk al onze opdrachtgevers