Gemeente Valkenburg aan de Geul

Valkenburg aan de Geul staat bekend als toeristengemeente in het Zuid-Limburgse heuvellandlandschap. De gemeente telt 16.000 inwoners, verdeeld over 16 grote en kleine kernen en buurtschappen. Wij helpen bij uiteenlopende communicatievraagstukken.

 
Gemeente Valkenburg aan de Geul
 

Communicatiestrategie Polfermolen

Multifunctioneel centrum de Polfermolen in Valkenburg bleek een te dure post op de begroting. Vanaf 2021 moet er €1,2 miljoen per jaar op worden bezuinigd. Daarom maakte de gemeente een toekomstplan waar inwoners in het voorjaar van 2019 op konden reageren. Wij maakten een communicatiestrategie voor deze maatschappelijke raadpleging en adviseerden over de digitale raadpleging. We leidden de gespreksavonden en verwerkten de uitkomsten daarvan én van de digitale raadpleging in een rapport met een analyse. De raad kon die meenemen in haar besluitvorming over de toekomst van de Polfermolen.

Voorzitterschap bijeenkomsten ‘Een tegen eenzaamheid’

Op 8 oktober 2019 organiseerde de gemeente Valkenburg het symposium ‘Eén tegen eenzaamheid’. Die middag werd een lokale coalitie gevormd met inwoners en ondernemers die samen eenzaamheid willen herkennen en aanpakken. Valkenburg geeft hiermee invulling aan het landelijk programma dat is ontwikkeld om eenzaamheid tegen te gaan. Lysbeth dacht mee in de voorbereidingsfase. En op de middag zelf trad ze op als dagvoorzitter.

Precies een jaar later kreeg dit symposium vervolg met een bijeenkomst voor inwoners en ondernemers. Centraal stond het uitwisselen van ervaringen, initiatieven en ideeën die inmiddels waren opgedaan. Lysbeth dacht ook dit keer weer mee over de invulling van de bijeenkomst.

Andere opdrachtgevers

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

Provincie Limburg

Provincie Limburg

Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

Gemeente Heerlen

Gemeente Heerlen

Bekijk al onze opdrachtgevers