Facet& - strategie en communicatie

strategie en communicatie

Ampersand

onze facetten

CORPORATE COMMUNICATIE

Een goede reputatie creëren én behouden: dat is het doel van corporate communicatie. Positionering is het uitgangspunt. Wat is het imago van de organisatie? Wat is de identiteit? Hoe verbind je deze? En wat is de stijl van het huis? We ondersteunen bij het vinden van de antwoorden op deze vragen en adviseren over de juiste positionering. We begeleiden dat van A tot Z, van strategie tot middelen. En we zorgen dat het huis past als een jas.

c

CRISISCOMMUNICATIE

Bestuurders, toezichthouders, directies en het management van organisaties worden steeds luider ter verantwoording geroepen. De burger wenst inspraak. De journalist wil inzage. De medewerker medezeggenschap. De ouder, de cliënt, de huurder en de patiënt inbreng in de besteding van het geld. Kortom, het publiek vraagt om tekst en uitleg, ook als het bestuur niet openbaar is. Communicatie speelt daarin een cruciale rol. Facet& springt bij in crisistijd, adviseert, ondersteunt, doet de (pers)woordvoering en monitort de (social) media.

c

OMGEVINGSCOMMUNICATIE

Communicatie met 'de buren' gaat verder dan het uitbrengen van een wekelijkse nieuwsbrief. Onze adviseurs gaan naar buiten, zoeken stakeholders op en praten mét in plaats van tégen ze. We zorgen voor de juiste informatie, beperken de weerstand en vergroten het begrip. We communiceren tijdig en op maat en handelen snel en adequaat, vanuit een heldere strategie. Ieder project en iedere omgeving is anders. We zorgen dat onze aanpak past bij de situatie.

o

PROJECTCOMMUNICATIE

Bij het lanceren van een nieuw concept of het doorvoeren van een grote verandering helpt projectcommunicatie de organisatie om de klus te klaren en het doel te realiseren. Wij adviseren en ondersteunen van begin tot eind. We bepalen samen de strategie, stellen een communicatieplanning op en bewaken de voortgang. We zetten in op begrip, vertrouwen en participatie. Beeldvorming en binding zijn ons uitgangspunt.

p

MEDIATRAINING

Organisaties komen regelmatig gewild of ongewild in de publiciteit. Dit zijn belangrijke momenten om de organisatie te positioneren, te reageren op een bepaalde kwestie of stelling te nemen. U wilt uw boodschap helder en begrijpelijk overbrengen en verbinding leggen met het publiek. In de praktijk van alledag hebben organisaties niet altijd de rust, tijd, ruimte en knowhow om bestuurders, directeuren of anderen die voor de camera staan daarop voor te bereiden. In samenwerking met Latijnhouwers Media & Communicatie bieden wij u graag een mediatraining op maat aan.

t

Facet& is een allround communicatiebureau. We adviseren organisaties over communicatie in de breedste zin van het woord.

We verhelderen de vraag, denken mee over de strategie, coördineren en (bege)leiden het proces en ontwikkelen de middelen.

Daarvoor hebben wij een strategisch adviseur, communicatieadviseurs, een tekstschrijver en een media-adviseur in huis.

onze projecten

Maastricht Bereikbaar

Maastricht Bereikbaar

detachering communicatieadviseur
Co-Creation Lab

Co-Creation Lab

promotiefilm