Online strategie: onze aanpak

Online kanalen zijn een belangrijk onderdeel van onze mediamix. Hoe zet je ze strategisch in, zodat ze bijdragen aan het bereiken van je organisatiedoelen? We geven je een aantal praktische tips aan de hand van onze ervaring bij Stichting kom Leren, de onderwijskoepel waar we sinds 2017 vaste communicatiepartner van zijn.

Strategie biedt houvast

Met een online communicatiestrategie maak je inzichtelijk welke communicatiedoelen je met de online kanalen wilt behalen en welke doelgroepen en stakeholders je daarmee aanspreekt. Bij kom Leren zetten we (online) onder meer in op het positioneren van de stichting als een (leer)omgeving waar professionals tot groei en bloei komen. We maken zichtbaar waar de onderwijsstichting voor staat, wat haar kracht is en waar ze de komende jaren (nog meer) op inzet om goed onderwijs te kunnen blijven bieden. Dankzij de online strategie denken we iedere keer kritisch na over het doel en de inhoud van een bericht, en maken we weloverwogen keuzes.


Contentkalender geeft structuur en houdt de inhoud in balans

Om de online communicatiestrategie naar een concrete aanpak te vertalen en overzicht te houden, verwerk je deze in een contentkalender. Daarin staat wat je, wanneer (of met welke frequentie) én hoe op de verschillende online kanalen publiceert. Deze werkwijze ‘dwingt’ je om van tevoren (en dus op tijd) na te denken over de strekking van je boodschap en wat je ermee wil uitstralen en teweegbrengen.

We zijn daarbij scherp op de inhoud. Een goede balans is cruciaal om communicatiedoelen te behalen en de lezer geboeid te houden. We stellen onszelf vragen als: komen álle scholen aan bod, geven we ieder thema voldoende aandacht, wordt elke functie (van leerkracht tot directeur en van HR-adviseur tot conciërge) genoeg belicht?

 

Campagnes zorgen voor afwisseling en herkenbaarheid

Neem, naast berichten over projecten, (maatschappelijke) thema’s of activiteiten, óók campagnes mee in je contentkalender. Wij bedachten voor kom Leren de campagne #InBeeld waarin medewerkers vertellen over hun werk en hun passie voor het onderwijs. Hun verhalen sluiten aan bij de doelen en waarden waar kom Leren voor staat. Met de Instagram Takeover gaan we nog een stapje verder: medewerkers nemen het account een week lang over om de volgers een kijkje te geven in ‘de wereld van kom Leren’.

“De kracht van een campagne zit ‘m in het bedenken van een sterk concept met een eenvoudig maar professioneel format. Eenmaal opgezet kun je er snel invulling aan geven. Terugkerende campagnes zorgen bovendien voor herkenbaarheid van je boodschap en je organisatie.”

Continu in ontwikkeling door resultaten te meten

De ontwikkelingen in de online wereld gaan in een rap tempo. Het is belangrijk om ze te volgen, maar niet elke organisatie hoeft voorop te lopen. Bij kom Leren zien we de groei en verbetering ten opzichte van waar de stichting eerder stond. En dat is wat telt. Het principe ‘meten is weten’ passen we toe door de online statistieken af te zetten tegen de periode daarvoor: welke berichten doen het goed en waarom? Spreken we nog de juiste doelgroep aan? Waar moeten we bijsturen? We zetten kom Leren (steeds meer) in de kijker met relevante content van (hoge) kwaliteit. Met een planmatige aanpak houden we grip en voegen we online waarde toe. Zo zetten we bij kom Leren stappen, elke dag weer!

Een online strategie is van meerwaarde voor je organisatie. Meer weten? Bel ons!

043 356 78 50
communicatie@facetn.nl