Provincie Limburg

Provincie Limburg

strategie en uitvoering

Provincie Limburg

Diverse clusters van de provincie Limburg kloppen geregeld aan bij Facet& voor communicatieadvies en -ondersteuning.

Social media monitoring

Sinds 11 december 2016 verzorgt Arriva het bus- en treinvervoer in Limburg. Dat betekent: een nieuw gezicht op de weg en het spoor, maar vooral ook een andere dienstregeling met nieuwe verbindingen, vertrek- en aankomsttijden. Dat was even wennen voor de gebruikers van het openbaar vervoer.

De provincie Limburg was benieuwd hoe reizigers via social media reageren. Waarover zijn ze tevreden en waarover klagen ze? Facet& monitorde daarom zes weken lang alle online berichten op social media, nieuwssites, blogs en fora over Arriva en de nieuwe dienstregeling. We stuurden de provincie elke ochtend en middag een rapportage waarin we de reacties en berichten, aangevuld met het sentiment (positief, negatief, neutraal) en het bereik/de invloed, analyseerden en duidden.

Sociaal jaarverslag

Het sociaal jaarverslag van de provincie Limburg schetst een beeld van de organisatie en de mensen die er werken. In het verleden hielpen we met de realisatie van een papieren versie, naderhand verscheen het digitaal.

Voor het sociaal jaarverslag over 2013 en 2014 ontwikkelden wij het concept. We bouwden de website en schreven de teksten. Studio Zeven zorgde voor de vormgeving en Story Experts filmde het interview met de algemeen directeur.

Provinciaal Omgevingsplan Limburg

In het Provinciaal Omgevingsplan Limburg staat de toekomst van Limburg beschreven op het gebied van wonen, werken, recreatie en natuur. In 2014 is er een nieuwe visie vastgesteld op de ontwikkeling van Limburg op middellange termijn en in (inter)nationaal perspectief. Wij maakten het strategisch communicatieplan hiervoor en begeleidden een moodboardsessie.

Leisure Lane

IBA Parkstad en de gemeenten Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Brunssum, Beekdaelen en Simpelveld hebben een plan ontwikkeld voor de Leisure Lane, een langzame verkeersroute die (steden, dorpen, landschap, heden en verleden van) Parkstad verbindt. De Provincie heeft de regie en zorgt voor de aanleg van de route én de communicatie hierover. In opdracht van het projectmanagement ontwikkelen wij de communicatiestrategie. We maken een stakeholderanalyse en adviseren over een beeldmerk dat alle partners kunnen inzetten.

andere projecten

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

strategie en uitvoering
Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

detachering, advies en uitvoering
Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

communicatieadvies