Relim

strategie en uitvoering

Relim

Relim helpt mensen met beperkingen en een grote afstand tot de arbeidsmarkt om hun dromen en ambities te realiseren. Werk is daarbij het centrale middel. Dankzij samenwerking met ketenpartners werkt Relim ook aan verbeteringen van hun psychisch en fysiek functioneren, financiën en huisvesting. Zo krijgen mensen hun leven (weer) op orde.

Tekst en communicatieadvies over de positionering

In 2019 hielpen we Relim met het structureren, redigeren en samenvatten van de Strategienota 2019-2021, als basis voor de (her)positionering van de organisatie. Facet& is gevraagd daarvoor een communicatievoorstel te doen. Met het waardenhuis als eerste stap gaan we werken aan een nieuwe huisstijl, een website en overige communicatiemiddelen. En vervolgens zetten we met een slimme contentstrategie de organisatie op de kaart.

Strategische advisering

In 2017 adviseerden we Relim over de communicatiestrategie en woordvoering over een bestuurlijk issue. We ondersteunden de bestuurder in de voorbereiding hierop.

andere projecten

A2 Het Vonderen-Kerensheide

A2 Het Vonderen-Kerensheide

communicatieadvies en -middelen
Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

strategie en uitvoering
HEEMwonen

HEEMwonen

communicatieadvies