Regionale Energie Strategie

Regionale Energie Strategie

Om de CO2-uitstoot te verminderen is Nederland in energieregio’s ingedeeld. Iedere energieregio, bestaande uit meerdere gemeenten, zet samen de schouders onder de energietransitie en maakt keuzes in een Regionale Energie Strategie (RES). Dat is niet alleen een technische en beleidsmatige exercitie, maar bovenal een maatschappelijk vraagstuk. De zes gemeenten in de (sub)regio Maastricht-Heuvelland hebben Facet& gevraagd te adviseren over de inrichting van deze maatschappelijke raadpleging.

 

Maatschappelijke raadpleging

Op dit moment wordt onderzocht waar en hoe duurzame elektriciteit op land kan worden opgewekt en in welke warmtebronnen potentie schuilt. Elke regio heeft te maken met unieke kansen en dilemma’s. Om een onderbouwde keuze te kunnen maken uit verschillende manieren van duurzame energie-opwekking en de locaties daarvoor, is de mening van inwoners en stakeholders van belang. Wij adviseren de gemeenten over de mogelijkheden en het proces. Inhoudelijk denken wij mee over inhoud en vraagstelling.

 

“De energietransitie gaat ons allemaal aan. Mooi om de mensen in deze regio een stem in dit verhaal te geven.”

– Melanie Coenen, communicatieadviseur

 

andere projecten

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

communicatieadvies
Provincie Limburg

Provincie Limburg

strategie en uitvoering
Maastricht UMC+

Maastricht UMC+

advies en uitvoering