Lijn-50-Samenwerking

tekstwerk

Lijn-50-Samenwerking

De gemeenten Vaals, Eijsden-Margraten en Gulpen-Wittem hebben elkaar gevonden in de Lijn-50-Samenwerking, vernoemd naar de buslijn die hen verbindt. Ze hechten waarde aan hun eigen identiteit. Tegelijkertijd zien ze dat samenwerken soms beter is.

Met de nieuwe Omgevingswet krijgt de Lijn-50-Samenwerking voor het eerst vorm. In het voorjaar van 2017 hebben raadsleden, colleges en ambtelijke directies tijdens drie bijeenkomsten verkend of en hoe ze op dit terrein kunnen samenwerken. Dit is verwoord in een procesdocument. Facet& maakte een verslag van elke bijeenkomst, we hielpen met het opstellen van het procesdocument en maakten een persbericht.

andere projecten

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

communicatieadvies
IBA Parkstad

IBA Parkstad

strategie en uitvoering
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

strategie en uitvoering