Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

strategie en uitvoering

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

Sinds 2015 hebben de gemeenten in Nederland nieuwe taken op het gebied van werk, zorg en jeugd. De gemeenten Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Maastricht, Meerssen, Vaals en Valkenburg aan de Geul werken samen om deze nieuwe taken zo goed mogelijk in te vullen.

Strategie en uitvoering
Facet& ondersteunde Maastricht en de Heuvellandgemeenten hierin met strategisch advies, het coördineren van het hele proces en de realisatie van communicatiemiddelen. We ontwikkelden een huisstijl, bouwden een website en maakten diverse andere middelen, zoals een digitale nieuwsbrief en filmpjes.

Werkconferenties
Regelmatig organiseert Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland conferenties. Zo organiseerde de regio in oktober 2016 een conferentie over onafhankelijke cliëntondersteuning en in maart 2017 over dagbesteding en respijtzorg. Zorgaanbieders, welzijnsinstellingen, vrijwilligersorganisaties, zorgverzekeraars, cliëntvertegenwoordigers, raadsleden, bestuurders, beleidsmedewerkers en uitvoerders van gemeenten dachten mee tijdens deze conferenties en deelden hun ideeën.

Facet& ondersteunde bij de organisatie en communicatie rond deze conferenties. We dachten mee over de vorm(geving) van de bijeenkomsten en werkten deze uit. Daarnaast verzorgden we (de tekst, het ontwerp en de verzending van) de mailings. Lysbeth vervulde tijdens de conferenties de rol van voorzitter, Ghislaine faciliteerde en Robert maakte de foto’s.

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

andere projecten

Gemeente Gulpen-Wittem

Gemeente Gulpen-Wittem

interviews en tekstwerk
Daelzicht

Daelzicht

(strategisch) advies en woordvoering
Co-Creation Lab

Co-Creation Lab

promotiefilm