Project A2 Maastricht

Project A2 Maastricht

detachering, advies en uitvoering

Project A2 Maastricht

In Maastricht is de afgelopen jaren een volledig nieuwe verkeersinfrastructuur gerealiseerd. Onder andere door de bouw van de Koning Willem-Alexandertunnel is de bereikbaarheid, doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid in Maastricht-Oost flink verbeterd. Met de aanleg van de Groene Loper – het parkachtige gebied bovenop de tunnel – is een nieuw stuk stad ontstaan. Facet& is betrokken sinds 2003, toen Rijkswaterstaat, de provincie Limburg en de gemeenten Maastricht en Meerssen startten met de voorbereidingen van dit megaproject.

Jarenlang partnership

Tijdens de plan- en procedurefase tot 2010 ondersteunden we bij de publieks-, project- en procescommunicatie. Het zwaartepunt van ons werk lag tijdens de bouwjaren 2011-2017. Naast de Koning Willem-Alexandertunnel zijn toen nog 21 andere civiele ‘kunstwerken’ aangelegd. Tijdens de uitvoering was een van onze communicatieadviseurs fulltime gedetacheerd bij Avenue2, de ontwerper en bouwer van het plan de Groene Loper dat na een aanbesteding in 2009 werd gekozen als beste plan voor infrastructuur en gebiedsontwikkeling. Tot eind 2015 maakte onze adviseur deel uit van het communicatieteam A2 Maastricht, waarin zowel opdrachtgever als opdrachtnemer vertegenwoordigd waren.

Bouw- en omgevingscommunicatie

Tijdens de uitvoering werkte ze mee aan de bouw- en omgevingscommunicatie. Buurtbewoners, bedrijven, belanghebbenden en geïnteresseerden werden geïnformeerd en betrokken via huis-aan-huis gesprekken, brieven, website, digitale nieuwsbrief, advertenties, een wekelijkse A2-pagina in de stadskrant, wekelijkse filmpjes op L1, specials in Dagblad de Limburger en een maandelijks persbriefing. Maar ook via infobijeenkomsten en publieksmomenten, zoals de opening van een verkeersbrug en de Dag van de Bouw.

Centraal in de berichtgeving stonden hinderklussen en mijlpalen, vakmensen en specialisten achter de techniek. Door die eerlijke, consistente en persoonlijke aanpak ontstond vertrouwen en werd Maastricht ‘gruuts’ op het tunnelwerk. Afsluitend werkten we mee aan de website www.a2maastrichtmodel.nl, één van de drie geschiedenisproducten die werden ontwikkeld om opgedane kennis, ervaringen en verhalen te behouden.

Bovengrondse herinrichting en gebiedsontwikkeling

Na de opening van de tunnel eind 2016 lag de focus op de afbouw van het totale verkeerssysteem en de inrichting van het gebied tussen Europaplein en Geusselt. Van juni 2017 tot en met juli 2018 ondersteunde Ghislaine de communicatie over deze afbouwklussen. Dit deed ze vanuit Projectbureau A2 Maastricht, waar ze gedetacheerd was. Momenteel ondersteunt ze het Projectbureau nog één dag per week in de communicatie over de ontwikkelingen en activiteiten op en rond de Groene Loper.

andere projecten

Politie eenheid Limburg

Politie eenheid Limburg

communicatieadvies
HEEMwonen

HEEMwonen

communicatieadvies
Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

Sociaal Domein Maastricht-Heuvelland

strategie en uitvoering