onze visie

Facet& - Onze visie op communicatie

we verbinden het hart voor de zaak met het oog voor de omgeving

Onze visie op communicatie

Communicatie helpt (organisatie)doeleinden te realiseren. Daarvoor is het nodig dat we ons als communicatieadviseurs verbinden met de doeleinden van de organisatie. We plaatsen die doeleinden in een brede maatschappelijke context, monitoren het publiek sentiment en vertalen dat in een effectieve communicatiestrategie om zo de organisatiedoeleinden (maatschappelijk) relevant te maken. Voor de effectuering van de strategie ondersteunen we de organisatie met advies, planning en middelen.