Facet& brengt communicatie in positie

Facet& brengt communicatie in positie

Krijg je als communicatieadviseur of als manager met enige regelmaat de vraag ‘waar Communicatie nou wel en waar ze niet van is’? Heb je moeite dit over de bühne te brengen? Heeft de organisatie andere verwachtingen dan Communicatie waarmaakt? Lees dan ’s over onze aanpak om Communicatie in positie te krijgen.

Facet& helpt je graag een visie op (de dienstverlening van) Communicatie te ontwikkelen en de organisatie en het team na te laten denken over haar positionering. We kennen ons vak, maar misschien nog belangrijker: we zijn expert in het duiden van de context waarbinnen de communicatievisie ontwikkeld moet worden. Dat is kennis maar vooral ook (jarenlange) ervaring en een goed gevoel voor de klant, zijn omgeving en het sentiment in de samenleving.

Visie op communicatie

Het afgelopen jaar hebben wij voor een aantal klanten visies op communicatie ontwikkeld. Waardevolle trajecten die de organisatie helpen de functie in positie te brengen. Voor een gemeente, een woningcorporatie en een zorgorganisatie stelden we een communicatiedienstverleningsvisie op die de organisatie en het team Communicatie beter in staat stelt keuzes te maken en proactief te adviseren. Wat typeert onze aanpak? Wat maakt ons advies waardevol?

Onze aanpak

De kracht van onze aanpak ligt steeds in het ons écht verdiepen en verplaatsen in de situatie van de klant. Wat zijn de ambitie, de drijfveren en de opgaven van de organisatie? Welke visie, missie, bestuurlijke akkoorden en key-spelers zetten de toon? Welke rol spelen Communicatie & communicatie daarin? Pas als we daar zicht op hebben kunnen we met toepassing van onze kennis en (laatste) inzichten van het vak effectief adviseren. Want wil je ‘Communicatie in positie’ brengen dan moet je de 3 stappen van Betteke van Ruler niet alleen kénnen maar ze ook daadwerkelijk zetten, zodat de organisatie over handvatten en richtlijnen beschikt om zelf keuzes te maken.

De verkenning

We beginnen dus altijd met een verkenning. Een verkenning langs meerdere wegen van de organisatie. Niet alleen door het inlezen van relevante (visie- en beleids-)documenten maar ook door verdiepingsgesprekken met spelers die veel met communicatie te maken hebben; van medewerkers uit verschillende lagen en afdelingen van de organisatie tot leden van een Raad van Bestuur of een College. In interviewrondes en teamsessies proberen we te achterhalen wat zij van Communicatie verwachten, wat hun beeld is van Communicatie en hoe zij aankijken tegen hun eigen rol in de communicatie. Vaak helpen (de uitkomsten van) die gesprekken Communicatie al op weg in haar zoektocht naar haar rol. Inzicht daarin is immers de eerste stap die nodig is om de positie van Communicatie te versterken. Ook spiegelen we de opgehaalde kennis en inzichten (over en in de organisatie) aan de deelnemers aan het gesprek.

Communicatiedienstverleningsvisie

Zo leggen we een stevige bodem onder de visie op communicatie. Hebben we die eenmaal ‘te pakken’ dan vertalen we die door naar een dienstverleningsvisie; de visie op het aanbod van Communicatie, waar Communicatie ‘van is’. En wat Communicatie doet. Die stappen zetten we samen met de organisatie. We organiseren tussentijdse (de)briefings, presentaties en gezamenlijke brainstormsessies om de inhoud samen te bepalen en invulling te geven. Het is heel dankbaar om organisaties hierin (verder) te helpen. Zeker in een tijd waarin het besef dat communicatie van iedereen is, groeit. Communicatie is niet het alleenrecht, maar ook niet de ‘alleenplicht’ van de afdeling Communicatie of de communicatieadviseur. De hele organisatie heeft hier een verantwoordelijkheid in. Des te ingewikkelder is het om aan te geven waar (de) Communicatie(adviseur) dan van is.

Inrichting van de functie

Ons traject eindigt met een advies over de (her)inrichting van de communicatiefunctie. Daarmee zetten we ons advies kracht bij en brengen we Communicatie ook echt in positie. Als eenmaal duidelijk is waar Communicatie van is en wat haar aanbod aan de organisatie is, zal ze haar belofte waar moeten maken. Dat kan ze alleen als ze daartoe in staat is. Wat vraagt dat van haar? Hoe zien de daarbij behorende functieprofielen en competenties eruit? En wat heeft zij daarvan wel en niet in huis? De laatste stap vraagt vaak om een doorontwikkeling van het team Communicatie. Een professionaliseringsslag. Een belangrijke stap die samen met HR en leidinggevende(n) gezet moet worden.

Communicatieve organisatie (factor C)

Maar voor goede communicatie is meer nodig dan alleen het team in positie brengen. We kijken naar de (communicatie)kracht van de organisatie als geheel. Ook daar kan versterking worden gezocht. Zoals we al constateerden: communicatie is een verantwoordelijkheid van iedereen in de organisatie. Hoe kunnen we medewerkers helpen die te nemen? Ook daarover adviseren we met kennis en bevind van zaken. Desgevraagd helpen we mee. Met factor C-trainingen en het instellen van c-teams vergroten we het communicatiebesef en werken we aan een communicatieve organisatie.

Meer weten? Bel ons voor een vrijblijvend gesprek!